Časté otázky

Mám plynový kondenzačný kotol. Každý rok mi kotol prezerá revízny technik kotlov. Potrebujem od kominára doklad o čistení a kontrole komína aj na tento spotrebič? Technik od kotla mi tvrdí, že mi kontroluje aj komín, ale žiadny doklad nemám.

Nie je zákonom určené, ako často robiť takúto kontrolu kotla. Ak má kotol výkon do 50kW, pri tomto spotrebiči treba komín jeden krát ročne čistiť a kontrolovať. Perióda kontroly kotla po záruke je záležitosťou majiteľa nehnuteľnosti.

Môžem si vyčistiť komín aj sám, alebo potrebujem doklad od kominára?

Doklad od kominára je nevyhnutný predovšetkým v prípade, že nastane poistná udalosť. V prípade poistnej udalosti poisťovňa vyžaduje doklad o kontrole a vyčistení komína vystavený kominárom. Ak tento doklad nemáte, poistné plnenie môže byť krátené až na nulu. Podobne v prípade vyhorenia komína resp. požiaru nehnuteľnosti, požiarnici vyžadujú doklad o kontrole a vyčistení komína vystavený kominárom. Ak doklad nemáte, hrozí vám pokuta.

Mám turbo kotol a komín je dlhý iba približne 40cm. Treba aj pri takomto komíne doklad od kominára?

Áno treba. Pri kotli do 50Kw je podľa zákona potrebné vykonať kontrolu 1 krát ročne.

Čo mám robiť, keď mi začne horieť komín?

Keď komín horí dlhšie ako 15 minút, treba volať hasičov. Je potrebné vybrať z ohniska všetko nezhorené drevo (palivo) a pahrebu. Uzavrieť prívod vzduchu k spotrebiču. Nikdy nehasiť vodou.