Plastové okná a dvere Natura, Trenčianske Stankovce!Profil Aluplast

Úspech je založený na vízii. Aby sa vízia uskutočnila, vyžaduje to nadšenie, vôľu, usilovnosť, osobnosť a energiu. Pre dlhodobý úspech je potrebná dodatočne dôslednosť a trvalá pripravenosť pre inovácie. Keď človek sleduje históriu firmy, ktorá môže od založenia stále zaznamenávať nové úspechy, tak všetky tieto vlastnosti sa nachádzajú v aluplaste GmbH s prebytkom.

Skupina aluplast má v súčasnosti 1500 zamestnancov a radí sa na 4.miesto medzi európskymi firmami, ktoré extrudujú plasty. Všetko sa začalo v roku 1982 založením malého závodu na extrúziu s 28 zamestnancami a značným finančným zaťažením.

Kontinuálnymi investíciami do vývoja a techniky, ako aj strategické prevzatie konkurenčných podnikov rástlo paralelne s výrobnými a skladovacími kapacitami ako aj know-how a znalosti našich zamestnancov presahujúce trh. Tieto hodnoty a naša silná orientácia na zákazníka tvoria základ pre úspešnú budúcnosť skupiny aluplast.Aluplast Ideal 4000
Aluplast Ideal 5000
Aluplast Ideal 6000
Aluplast Ideal 7000


© 2009 bobi